پرسش و پاسخترتیب گوش کردن فایلها
فاطمه پرسید 1 ماه قبل

من بسته کامل تمام کارگاهها رو خریداری کردم. اما نمیدونم که ترتیب گوش کردن و عمل به فایلها به چه صورتی هست، اصلا فایلها تقدم و تاخر ی دارند یا نه؟

1 پاسخ ها
مهرداد آقاجانی پاسخ داد 1 ماه قبل

تقدم و تاخر نداره
اما طبق الگویی که گفتیم در همون متن گوش بدید بهتره

0

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید

لطفا پاپ آپ را بررسی کنید.