پرسش و پاسخترتیب گوش کردن فایلها
فاطمه پرسید 10 ماه قبل

من بسته کامل تمام کارگاهها رو خریداری کردم. اما نمیدونم که ترتیب گوش کردن و عمل به فایلها به چه صورتی هست، اصلا فایلها تقدم و تاخر ی دارند یا نه؟

1 پاسخ ها
09013607170 پاسخ داد 10 ماه قبل

تقدم و تاخر نداره
اما طبق الگویی که گفتیم در همون متن گوش بدید بهتره

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید