برگرداندن رابطه

نيلوفر پرسید 2 سال قبل

آقای آقا جانی بعد از گوش دادن به ویس های شما پشیمون شدم از بهم زدن رابطه ای که بعد از ٣ماه آشنایی اومد  خواستگاری  و من جواب منفی دادم به دلایل حاشیه و تفاوت فرهنگی خانواده ها.نمیدونم کار درست یا اشتباهی کردم چون اون مشخصات مرد آدم حسابی که گفتین رو داشتو من متوجه نبودم.
به نظر شما رابطه رو برگردونم؟
و اینکه چطور میتونم برگردونم؟
البته من ٢بار بعد از اون رفتم سمتش اما پس زد منو
و اینکه ٨ماه از بهم خوردن رابطه میگذره