ازدواج مجدد

نسترن پرسید 2 سال قبل

سلام. نسترن ۳۵ ساله.مطلقه هستم.با خواستگارم که از تهران بودن و من از یه شهره دیگه بعد۴،۵ ماه معاشرت و برای بار چهارم همو دیدیم و ایشون با کلی خواهش درخواست رابطه جنسی کردم و‌من‌قبول نکردم و‌بدون هیچ صحبتی و بعد اینکه دیدم ایشون بی محلی میکنن محل رو ترک کردم.از اون روز بهبعد ایشون میگه دلسرد شدم،اگه دوسم داشتی قبول میکردی  و دیگه قصد ازدواج ندارم.آیا با توجه به اینکه کیس سنتی بوده من کار درستی کردم تن به رابطه جنسی ندادم یا نه؟ممنون از راهنماییتون