آرکتایپها

ناهید پرسید 2 سال قبل

خانم مجرد ۳۶ ساله
با توجه به اینکه ما آرکتایپهای مختلف داریم آیا ممکنه ما در مقابل آدمهای مختلف آرکتایپهای مختلفی داشته باشیم؟ مثلا اینکه مامان من دیمیتر و آتنا تایپه من در برابر اون پرسفون بودم در برابر برادرام که همیشه میخواستن زور بگن بهم از کودکی آرتمیس بودم و در حال جنگ برای گرفتن حق و حقوقم حتی الانم اگه اونا خونه باشن دوست ندارم غذا درست کنم که پر رو نشن به من میگن ادای پسرارو درمیاری اما برای حفظ استقلالم مجبورم اینطور باشم .با پارتنرم هرا تایپم یعنی بشدت زنانه ومهربون و ضعیفه اما حسود و ترس از دست دادن داشتم. در ضمن من تو هر کدوم از این نقشها که فرو میرم روی روابطم با سایرین هم تاثیر میذاره.  از نظر خودم بسته به شرایطی که توش بودم جنس آرکتایپم تغییر میکرده، این درک من از آرکتایپها درسته؟ و اینکه چطور باید تعادل بین این شخصیت آرتمیس که گاهی باید داشته باشم و شخصیت زنانه ام برقرار کنه آیا این تغییر وضعیت لزوما اثر بدی ممکنه روی روان یک زن میذاره؟