#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajan

 

زن فرمانده زندگی است
انحصارطلبی و ترس از دست دادن را دور بریزید
اگر مرد را از دست دادید مقصر خودتان هستید
به تمام فیدبک هایی که طرف مقابل به شما می دهد توجه کنید
ببینید دقیقا چه چیزی در مورد شما میگوید
از او بخواهید که در مورد شما نظر بدهد و از لا به لای نظرات، به نقاط ضعف خود پی ببرید و آنها را مرتفع کنید شما کاملا از خودتان آگاهی ندارید
فقط فکر می کنید که به او محبت می کنید
اما او اصلا چنین حسی ندارد
محبت شما باید خالصانه، بی دریغ و کامل باشد و در جهت خوشایند مرد صورت گیرد
باید در رفتارهای خود دقیق شوید
چون فقط شما فرمانده زندگی هستید

نوشته های مرتبط

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید