نام و نام خانوادگی: مهرداد آقاجانی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۹۴۵۹۱۳
پست الکترونیک: Mehr.Aghajani@yahoo.com
نشانی وب سایت: www.Mehr-Aghajani.com

دوره های تخصصی:

دارای مدرک تربیت مربیگری کارافرینی بر مبنانی الگوی سیب (SIYB) از وزارت کار و امور اجتماعی و جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا

عناوین شغلی :

  • نویسنده و پژوهشگر
  • مدرس جهاد دانشگاهی
  • مربی آموزشی اداره توانمندسازی و کارآفرینی شهرداری تهران