بیخیال سلبریتی ها بشید

 در آرک تایپ, رابطه و ازدواج

سلبریتی به معنای کسی که دختر دور و برش زیاده
نه معنای مرسوم اش

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

Recommended Posts

دیدگاه تان را بنویسید

0

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید