سلبریتی به معنای کسی که دختر دور و برش زیاده
نه معنای مرسوم اش

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

نوشته های مرتبط

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید