افرادی که امید زندگی در آنها کم است، احتمال پیری زودرس در انها به مراتب بیشتر است

نوشته های مرتبط

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید