آشغال های توی محل کار و خونه اتون رو بریزید دور  هر چیزی رو که بیشتر از یک سال ازش استفاده نکردید رو بریزید دور
بزارید فضا باز شه و انرژی جریان پیدا کنه
قرار نیست چیزهای به درد نخور روزی به کارتون بیاد
این در مورد روابط به درد نخور هم صدق میکنه

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

نوشته های اخیر

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید