آفرودیت

آفرودیت یکی از جنبه های شخصیت یک زن است که مربوط به زنانگی بالا در او می شود.
زن با دست یابی به آفرودیت می تواند به اوج زنانگی درون خویش دست یابد و آن را تجلی بیرونی بخشد‌.
آفرودیت زنانگی تمام عیار است و یک زن برای ایجاد جذابیت درونی و بیرونی، می بایست آن را در خود تقویت کند.
جذابیت جنسی از دیگر مولفه های آفرودیت به شمار می رود که موجب می گردد عمل جنسی از یک کنش صرف مکانیکی و فیزیولوژیک به یک عمل روحانی بدل گردد.
آفرودیت کیمیاگر است و می تواند مس وجود یک مرد را تبدیل به طلا کند.
هر زنی نیازمند آن است تا زنانگی خود را در بالاترین سطح خود بر مرد خویش عرضه کند و این هنری است که در دستان آفرودیت تایپ ها می باشد.

#مهردادآقاجانی