آشنایی با اختلالات شخصیتی قبل از ازدواج خیلی مهمه

بعضی از مردها هستن که پیوسته شک دارند به شما.

کجا بودی، کجا رفتی، با کی بودی، چرا رفتی و این دست سوالات.

بعد میبینن شما با همسایه ی پایینی دم در سلام و علیک کردین، بعد شک میکنن که شما با اون آقا رابطه دارین.

شک که چه عرض کنم، مطمئنن.

بعد فکر میکنن که تو خونه دوربین کار گذاشتن یا شنود گذاشتن.

این دسته از مردان از اختلال شخصیت پارانوئید رنج میبرن و راه درمان اش قوی کردن ایگو و درمان دارویی است.