آرکی تایپ آپولو

آپولو :
خدای خورشید ، تیر انداز ، آورنده قانون و پسر محبوب زئوس . زیبایی از هر نوع ؛ چه در هنر و موسیقی و شعر ، چه جوانی و سلامتی و اعتدال ؛ همه در آپولو جمع است . هر چیزی که با قانون و نظم سرو کار دارد به او مربوط می شود او مبیًن علاقه ی یونانیان به چیزهای قابل فهم ، معین و قابل سنجش : و پرهیز ایشان از چیزهای تخیلی ، نامفهوم و بدون شکل است . آپولو هر آنچه را که زیاد نزدیک باشد ، آدم را درگیر کند ؛ و تماسهای پر از روح و مستی عارفانه و دیدگاه های پرشور و جذبه را رد میکند ” دارای ویژگی مردانه ی مشاهده و عمل از دور است “. آپولو می درخشد . ویژگی های او باعث موفقیت در نظام پدر شاهی می شود . در قلمرو آسمانی هوش ، اراده و ذهن احساس راحتی میکند . اما دو جنبه پنهان و تاریک هم دارد . آپولو به عنوان خدا دومین خدای مهم یونانیها ، خدای خورشید ، هنرها ( به ویژه موسیقی ) ، پیشگویی و تیر اندازی ، آورنده قانون و کیفر دهنده خلاف کارها ، حامی شفا و دارو ، نازل کننده طاعون ، محافظ گله داران می باشد . دو اصل اخلاقی آپولو : خود را بشناس و در هیچ چیز زیاده روی مکن . کمان و فلوت را دوست داشت . گیاه مورد علاقه : درخت غار ، قوهای آوازه خوان پرندگان مقدس آپولو بودند . حیوانات سمبلیک آپولو عبارت بودند از : زاغ ، کلاغ سیاه ، مار ، گرگ . مجازاتهایش ظالمانه و از روی کینه توزی بود . آپولو پسر لِنو و زئوس و برادر دوقلوی آرتمیس ( ایزد بانوی شکار و ماه ) بود . این دو تیرانداز بودند و تیرهایشان بدون خطا از فاصله دور به هدف می زدند . هر دو به دور بودن و غیرقابل دسترس بودن و ناپدید شدن شهرت دارند . آپولو در عشق ناموفق بود . علی رغم اینکه پیشگو بود ، خودش پیشگویی نمی کرد . معبد آپولو در دلفی قرار داشت و در سه ماه زمستان مهبد خود را به دیونیسوس می داد . مردم به دو علت به معبد آپولو می رفتند : ۱- برای توبه داده شدن از یک خلاف یا جنایت ۲- برای راهنمایی گرفتن و تبیین و تفسیر قوانین .

( آرتمیس ایزد بانوی شکار )

کهن الگوی آپولو :
دیدن واضح از فاصله دور : داشتنِ هم زمانِ چشم انداز کلی و مشاهده ی جزییات . هدف گذاری و زدن به هدف . داشتن تعاریف واضح . استادی و قابلیت در هر کار . نظم و هماهنگی . دیدن ظاهر امور و نه محتوا . به تفکر بیش از احساسات ، به فاصله بیش از نزدیکی ، و به ارزیابی عینی بیش از شهود ذهنی علاقه دارد .
۱- جنبه ی تیرانداز : برای تیرانداز شدن ، اراده ، مهارت و تمرین لازم است . ذهن آپولو منطقی است و به راحتی با واقعیت عینی رابطه برقرار می کند . قوانین علت و معلولی از قبل و به طور کهن الگویی در ذهن آپولو برنامه ریزی شده است . برای به هدف زدن باید درک و احساس درستی از آینده داشت . او می داند چه می خواهد ، رویایی و خیالباف نیست .
۲- آپولو پسر محبوب زئوس است . از نظر ذهنی با خودش فاصله دارد . ازرنج دیگران بی اطلاع است ولی به بی رحمی زئوس نیست .
۳- موسیقی دان : دو وسله ذهی داشت ؛ کمان و چنگ . مشخصات موسیقی آپولویی : وضوح نت ها وخلوص آهنگ . اعتدال و زیبایی مثل ؛ موسیقی کلاسیک باخ .
۴- حامی نظم و قانون .
۵- کسی که دور است : از مسائل فاصله ی عاطفی میگیرد . قابلیت دیدن چیزها به طور عقلایی یا ذهنی از فاصله ی دور و بدون پاسخ عاطفی فوری .
۶- غیر قهرمان : مخالف اعمال قهرمانی است . به احتیاط کردن ارزش می دهد . از خطر جسمانی اجتناب می کند . توسط عواطف ، آشفته نمیشود . ترجیح می دهد مشاهده گر باشد . یک حاشیه نشین است نه یک قهرمان .
پروراندن آپولو : ابراز خود با کلمات و بطور منطقی . یادگیری روابط علت و معلولی . زمانبندی کردن وقت . بودجه بندی کردن پول ، نظم و برنامه در کار
.
آپولو بچه :
موقعیت درخشانی دارد . برون گراست . کنجکاو و پیگیر است . رویایی نیست . همبازی خیالی ندارد . رهبر گروه است . دوست محبوب و خاصی ندارد .کارهایش منظم و برنامه ریزی شده است(یک ساعت درونی دارد) آپولو خدا از سینه مادرش شیر نخورد ( قطع رابطه با عواطف و فقدان تجربه ی مادر زمینی ) . دستاورد دارد و به ارزش های پدرش احترام می گذارد یک ” پسر عزیز بابا ” . به خاطر آنچه که هست مورد حمایت و احترام خانواده قرار می گیرد .
نوجوانی :
دستاورد های زیادی دارد . وظیفه ی نیمه اول زندگی که موقعیت در جهان بیرون و در کار است برای او سهل و راحت است . زیر و رو شدن های عرفانی و تلاطم های جنسی زیادی ندارد .

کار :
استعداد ذاتی برای تمرکز روی وظیفه . پروراندن مهارت ها تا مقام استادی . اهداف واقع بینانه . پیشرفت گام به گام . اهداف دور که به سال ها تحصیل نیاز دارد . مثال : پزشکی ، حقوق . سازگاری با محیط کار . تایید مافوق . اغلب به راس هرم کاری نمی رسد زیرا به قدر کافی انگیزه ، قدرت و پول ندارد و مانند افراد زئوسی قاطع وبی رحم نیست . وقتی به کارش بی علاقه میشود که پیشرفت در کار کمتر از آنی باشد که ego ی متوقع است .
رابطه با زنان :
جذب زنان مستقل ، شایسته و جذاب می شود . معشوق خوبی نیست . چون در سرش زندگی میکند و با بدن و عواطفش در ارتباط نیست . فاقد شور و اشتیاق است و فاصله عاطفی دارد .
رابطه با مردان :
با سایر مرد ها راحت کنار می آید . مذاکره کننده ای خوب و به عهد خود وفادار است . ولی با کسی کاملاً صمیمی و نزدیک نمی شود .
مسائل جنسی :
معشوق خوبی نیست . به راحتی عاشق کسی نمیشود . در او غرایز جنسی و ابعاد شهوانی کمتر رشد یافته است . زن در نظر او ترکیبی است از یک هدف + امیال جنسی .
ازدواج :
معمولاً اگر زنی را برای ازدواج در نظر بگیرد در به دست آوردن او موافق است . ازدواج با ثبات با زن تیپ دیمیتر که خواهان رابطه ای با دوام با شخصی است که نیازهای مادی و احتیاجاتش را در رابطه با بچه ها برآورده کند . ازدواج موفق با تیپ آتنا ، چون هر دو از عواطف و غرایز خود دورند برای پیشرفت به یکدیگر کمک می کنند ازدواج ناموفق با زنی که به دنبال جوهر شخصیت و خواهان یک رابطه ی عمیق عاطفی است . و یا زنی تیپ آفرودیت که طبیعت پرشور دارد و در لحظه زندگی می کند و هدفهای طولانی مدت برای آینده ندارد .
بچه ها :
آپولو مردها معمولاً یا پدران خوبی هستند یا پدرانی خنثی . استانداردهای منصفانه می گذارند . به بچه ها پند و اندرز می دهند . از بچه فاصله عاطفی می گیرند متوجه عواطف پنهان بچه ها نمیشوند .
میانسالی :
به خاطر برآورده کردن توقعات خانواده و فرهنگ حاکم از لحاظ روانی بهای گزافی میپردازد . زندگی های نکرده بسیاری دارد . از لحاظ عاطفی از خانواده اش فاصله دارد . جنبه سرکوب شده قد علم می کنند روبرو شدن با محدودیت هایش افسردگی ، پشت کردن بچه ها ، پدر شکست خورده ، خیانت زن به خاطر سردی عاطفی او . روی آوردن به یک رابطه خارج از ازدواج ( آنیمای سرکوب شده تسخیرش میکند ) . مخلوق عادت و نظم است به ظواهر اهمیت می دهد . ممکن است در همان روابط کاری و زناشویی افسرده کننده و کسالت بار خود باقی بماند .
کهنسالی :
چون آینده نگر است در دوران بازنشستگی وضع اقتصادی خوبی دارد .
مشکلات روانشناختی :
۱- فاصله عاطفی
۲- عاشق رد شده ؛ ناموفق در عشق(کاساندرا ، سیبل ، دافنه ، ماریسا ) فاقد ویژگی های اساسی برای یک زن است ( عمق ، شدت ، عواطف و خودبخودی بودن جنسی )
۳- خودشیفتگی
۴- بی رحمی و مجازات کردن : بی رحمی در چارچوب حقوق قانونی مجازات های خلاقانه و ظالمانه .
۵- زهر : افعی های بالدار – زخم زبان – مثل مار نیش می زند .
۶- نخوت : egoی باد کرده . خود را با خدا همانند سازی کرده و فراموش می کند که یک خداست .
مشکلات روانشناختی برای دیگران :
جنبه غریزی و عاطفی زندگی را بی ارزش تلقی میکند . انتخاب همسر یک انتخاب از ته قلب نیست . صرفاً زن را نمیبیند . برایش اهمیت دارد که به عنوان یک زوج چگونه به نظر آیند . از نظر او ازدواج نهادی اساسی برای فرهنگ و تمدن است . در میانسالی ممکن است اولین رابطه ی نامشروع را داشته باشد . اگر زن هم مثل او بشود از لحاظ عاطفی از هم دور می شوند ولی شکل رابطه حفظ می شود . زن از شناخت عواطف و احساسات خود دور می شود . ولی اگر زن احساساتی و عاطفی باشد ممکن است در زندگی با یک آپولو مرد ، به شدت غی منطقی و هیستریک شود .
راههای رشد :
وظیفه ی آپولو مرد اینست که صرفا منطقی و عقلانی نباشد . با مسائل دل آشنا شده و در بدنش قرار گیرد . فروتنی را بیاموزد .
۱- جا باز کردن برای دیونیسوس : زندگی کردن در لحظه . جذب احساسات و تصاویر درونی خود شود . بدون آگاهی به خود و بطور خودبخودی و غریزی برقصد . در عشق بازی هدف گراو تکنیک گرا نباشد . اگر منتقد و مشاهده گر چگونگی عشق ورزی خود باشد و متوجه زمان و ساعت باشد ؛ دیونیسوس حضور نخواهد داشت .
۲- آزاد سازی زن درون : زنی که بیش از همه نیاز به آزاد شدن دارد ، زن درون مرد است . به عواطف و احساسات خود نسبت به دیگران ارزش بیشتری بدهد ، با زمین و تمام چیزهای زنده ارتباط برقرار کند . به درون قلب و بدنش برود .
۳- یادگیری فروتنی : انسانها متفاوتند و هر یک در نوع خود از تقدس خاص برخوردارند بتواند خود را جای انسانهای دیگر بگذارد .
۴- عشق به عنوان انگیزه : وقتی به شدت عاشق زنی شود از یک قطب تضاد ( سر ) به قطب دیگر تضاد ( دل ) می افتد . وقتی به دلش گوش میکند به یک انسان تبدیل می شود و می فهمد که آسیب پذیر است و قادر می شود از مرزهای شناخته شده دنیای منطقی بیرون بیاید .
جدول مشخصات :
خدا : آپولو ، خدای خورشید
رده : پسر محبوب
نقش آرک تایپی : هدف گذارنده ی موفق
افراد مهم : شخص مهمی در ارتباط با خود ندارد ؛ برادر و خواهرش : آرتمیس و هرمس .
تیپ های یونگ : معمولاً برون گرا ، متفکر ، دارای حس ششم .
زمان : آینده
مشکلات روانشناختی : فاصله ی عاطفی ، غرور و نخوت و زبان زهرآگین .
قدرت ها : قابلیت هدف گذاری و رسیدن به آن . ادراک و ستایش از شفافیت و وضوح اشکال .