آرکی تایپ آپولو

آپولو :
خدای خورشید ، تیر انداز ، آورنده قانون و پسر محبوب زئوس . زیبایی از هر نوع ؛ چه در هنر و موسیقی و شعر ، چه جوانی و سلامتی و اعتدال ؛ همه در آپولو جمع است . هر چیزی که با قانون و نظم سرو کار دارد به او مربوط می شود او مبیًن علاقه ی یونانیان به چیزهای قابل فهم ، معین و قابل سنجش : و پرهیز ایشان از چیزهای تخیلی ، نامفهوم و بدون شکل است . آپولو هر آنچه را که زیاد نزدیک باشد ، آدم را درگیر کند ؛ و تماسهای پر از روح و مستی عارفانه و دیدگاه های پرشور و جذبه را رد میکند ” دارای ویژگی مردانه ی مشاهده و عمل از دور است “. آپولو می درخشد . ویژگی های او باعث موفقیت در نظام پدر شاهی می شود . در قلمرو آسمانی هوش ، اراده و ذهن احساس راحتی میکند . اما دو جنبه پنهان و تاریک هم دارد . آپولو به عنوان خدا دومین خدای مهم یونانیها ، خدای خورشید ، هنرها ( به ویژه موسیقی ) ، پیشگویی و تیر اندازی ، آورنده قانون و کیفر دهنده خلاف کارها ، حامی شفا و دارو ، نازل کننده طاعون ، محافظ گله داران می باشد . دو اصل اخلاقی آپولو : خود را بشناس و در هیچ چیز زیاده روی مکن . کمان و فلوت را دوست داشت . گیاه مورد علاقه : درخت غار ، قوهای آوازه خوان پرندگان مقدس آپولو بودند . حیوانات سمبلیک آپولو عبارت بودند از : زاغ ، کلاغ سیاه ، مار ، گرگ . مجازاتهایش ظالمانه و از روی کینه توزی بود . آپولو پسر لِنو و زئوس و برادر دوقلوی آرتمیس ( ایزد بانوی شکار و ماه ) بود . این دو تیرانداز بودند و تیرهایشان بدون خطا از فاصله دور به هدف می زدند . هر دو به دور بودن و غیرقابل دسترس بودن و ناپدید شدن شهرت دارند . آپولو در عشق ناموفق بود . علی رغم اینکه پیشگو بود ، خودش پیشگویی نمی کرد . معبد آپولو در دلفی قرار داشت و در سه ماه زمستان مهبد خود را به دیونیسوس می داد . مردم به دو علت به معبد آپولو می رفتند : ۱- برای توبه داده شدن از یک خلاف یا جنایت ۲- برای راهنمایی گرفتن و تبیین و تفسیر قوانین .

( آرتمیس ایزد بانوی شکار )

کهن الگوی آپولو :
دیدن واضح از فاصله دور : داشتنِ هم زمانِ چشم انداز کلی و مشاهده ی جزییات . هدف گذاری و زدن به هدف . داشتن تعاریف واضح . استادی و قابلیت در هر کار . نظم و هماهنگی . دیدن ظاهر امور و نه محتوا . به تفکر بیش از احساسات ، به فاصله بیش از نزدیکی ، و به ارزیابی عینی بیش از شهود ذهنی علاقه دارد .
۱- جنبه ی تیرانداز : برای تیرانداز شدن ، اراده ، مهارت و تمرین لازم است . ذهن آپولو منطقی است و به راحتی با واقعیت عینی رابطه برقرار می کند . قوانین علت و معلولی از قبل و به طور کهن الگویی در ذهن آپولو برنامه ریزی شده است . برای به هدف زدن باید درک و احساس درستی از آینده داشت . او می داند چه می خواهد ، رویایی و خیالباف نیست .
۲- آپولو پسر محبوب زئوس است . از نظر ذهنی با خودش فاصله دارد . ازرنج دیگران بی اطلاع است ولی به بی رحمی زئوس نیست .
۳- موسیقی دان : دو وسله ذهی داشت ؛ کمان و چنگ . مشخصات موسیقی آپولویی : وضوح نت ها وخلوص آهنگ . اعتدال و زیبایی مثل ؛ موسیقی کلاسیک باخ .
۴- حامی نظم و قانون .
۵- کسی که دور است : از مسائل فاصله ی عاطفی میگیرد . قابلیت دیدن چیزها به طور عقلایی یا ذهنی از فاصله ی دور و بدون پاسخ عاطفی فوری .
۶- غیر قهرمان : مخالف اعمال قهرمانی است . به احتیاط کردن ارزش می دهد . از خطر جسمانی اجتناب می کند . توسط عواطف ، آشفته نمیشود . ترجیح می دهد مشاهده گر باشد . یک حاشیه نشین است نه یک قهرمان .
پروراندن آپولو : ابراز خود با کلمات و بطور منطقی . یادگیری روابط علت و معلولی . زمانبندی کردن وقت . بودجه بندی کردن پول ، نظم و برنامه در کار
.
آپولو بچه :
موقعیت درخشانی دارد . برون گراست . کنجکاو و پیگیر است . رویایی نیست . همبازی خیالی ندارد . رهبر گروه است . دوست محبوب و خاصی ندارد .کارهایش منظم و برنامه ریزی شده است(یک ساعت درونی دارد) آپولو خدا از سینه مادرش شیر نخورد ( قطع رابطه با عواطف و فقدان تجربه ی مادر زمینی ) . دستاورد دارد و به ارزش های پدرش احترام می گذارد یک ” پسر عزیز بابا ” . به خاطر آنچه که هست مورد حمایت و احترام خانواده قرار می گیرد .
نوجوانی :
دستاورد های زیادی دارد . وظیفه ی نیمه اول زندگی که موقعیت در جهان بیرون و در کار است برای او سهل و راحت است . زیر و رو شدن های عرفانی و تلاطم های جنسی زیادی ندارد .

کار :
استعداد ذاتی برای تمرکز روی وظیفه . پروراندن مهارت ها تا مقام استادی . اهداف واقع بینانه . پیشرفت گام به گام . اهداف دور که به سال ها تحصیل نیاز دارد . مثال : پزشکی ، حقوق . سازگاری با محیط کار . تایید مافوق . اغلب به راس هرم کاری نمی رسد زیرا به قدر کافی انگیزه ، قدرت و پول ندارد و مانند افراد زئوسی قاطع وبی رحم نیست . وقتی به کارش بی علاقه میشود که پیشرفت در کار کمتر از آنی باشد که ego ی متوقع است .
رابطه با زنان :
جذب زنان مستقل ، شایسته و جذاب می شود . معشوق خوبی نیست . چون در سرش زندگی میکند و با بدن و عواطفش در ارتباط نیست . فاقد شور و اشتیاق است و فاصله عاطفی دارد .
رابطه با مردان :
با سایر مرد ها راحت کنار می آید . مذاکره کننده ای خوب و به عهد خود وفادار است . ولی با کسی کاملاً صمیمی و نزدیک نمی شود .
مسائل جنسی :
معشوق خوبی نیست . به راحتی عاشق کسی نمیشود . در او غرایز جنسی و ابعاد شهوانی کمتر رشد یافته است . زن در نظر او ترکیبی است از یک هدف + امیال جنسی .
ازدواج :
معمولاً اگر زنی را برای ازدواج در نظر بگیرد در به دست آوردن او موافق است . ازدواج با ثبات با زن تیپ دیمیتر که خواهان رابطه ای با دوام با شخصی است که نیازهای مادی و احتیاجاتش را در رابطه با بچه ها برآورده کند . ازدواج موفق با تیپ آتنا ، چون هر دو از عواطف و غرایز خود دورند برای پیشرفت به یکدیگر کمک می کنند ازدواج ناموفق با زنی که به دنبال جوهر شخصیت و خواهان یک رابطه ی عمیق عاطفی است . و یا زنی تیپ آفرودیت که طبیعت پرشور دارد و در لحظه زندگی می کند و هدفهای طولانی مدت برای آینده ندارد .
بچه ها :
آپولو مردها معمولاً یا پدران خوبی هستند یا پدرانی خنثی . استانداردهای منصفانه می گذارند . به بچه ها پند و اندرز می دهند . از بچه فاصله عاطفی می گیرند متوجه عواطف پنهان بچه ها نمیشوند .
میانسالی :
به خاطر برآورده کردن توقعات خانواده و فرهنگ حاکم از لحاظ روانی بهای گزافی میپردازد . زندگی های نکرده بسیاری دارد . از لحاظ عاطفی از خانواده اش فاصله دارد . جنبه سرکوب شده قد علم می کنند روبرو شدن با محدودیت هایش افسردگی ، پشت کردن بچه ها ، پدر شکست خورده ، خیانت زن به خاطر سردی عاطفی او . روی آوردن به یک رابطه خارج از ازدواج ( آنیمای سرکوب شده تسخیرش میکند ) . مخلوق عادت و نظم است به ظواهر اهمیت می دهد . ممکن است در همان روابط کاری و زناشویی افسرده کننده و کسالت بار خود باقی بماند .
کهنسالی :
چون آینده نگر است در دوران بازنشستگی وضع اقتصادی خوبی دارد .
مشکلات روانشناختی :
۱- فاصله عاطفی
۲- عاشق رد شده ؛ ناموفق در عشق(کاساندرا ، سیبل ، دافنه ، ماریسا ) فاقد ویژگی های اساسی برای یک زن است ( عمق ، شدت ، عواطف و خودبخودی بودن جنسی )
۳- خودشیفتگی
۴- بی رحمی و مجازات کردن : بی رحمی در چارچوب حقوق قانونی مجازات های خلاقانه و ظالمانه .
۵- زهر : افعی های بالدار – زخم زبان – مثل مار نیش می زند .
۶- نخوت : egoی باد کرده . خود را با خدا همانند سازی کرده و فراموش می کند که یک خداست .
مشکلات روانشناختی برای دیگران :
جنبه غریزی و عاطفی زندگی را بی ارزش تلقی میکند . انتخاب همسر یک انتخاب از ته قلب نیست . صرفاً زن را نمیبیند . برایش اهمیت دارد که به عنوان یک زوج چگونه به نظر آیند . از نظر او ازدواج نهادی اساسی برای فرهنگ و تمدن است . در میانسالی ممکن است اولین رابطه ی نامشروع را داشته باشد . اگر زن هم مثل او بشود از لحاظ عاطفی از هم دور می شوند ولی شکل رابطه حفظ می شود . زن از شناخت عواطف و احساسات خود دور می شود . ولی اگر زن احساساتی و عاطفی باشد ممکن است در زندگی با یک آپولو مرد ، به شدت غی منطقی و هیستریک شود .
راههای رشد :
وظیفه ی آپولو مرد اینست که صرفا منطقی و عقلانی نباشد . با مسائل دل آشنا شده و در بدنش قرار گیرد . فروتنی را بیاموزد .
۱- جا باز کردن برای دیونیسوس : زندگی کردن در لحظه . جذب احساسات و تصاویر درونی خود شود . بدون آگاهی به خود و بطور خودبخودی و غریزی برقصد . در عشق بازی هدف گراو تکنیک گرا نباشد . اگر منتقد و مشاهده گر چگونگی عشق ورزی خود باشد و متوجه زمان و ساعت باشد ؛ دیونیسوس حضور نخواهد داشت .
۲- آزاد سازی زن درون : زنی که بیش از همه نیاز به آزاد شدن دارد ، زن درون مرد است . به عواطف و احساسات خود نسبت به دیگران ارزش بیشتری بدهد ، با زمین و تمام چیزهای زنده ارتباط برقرار کند . به درون قلب و بدنش برود .
۳- یادگیری فروتنی : انسانها متفاوتند و هر یک در نوع خود از تقدس خاص برخوردارند بتواند خود را جای انسانهای دیگر بگذارد .
۴- عشق به عنوان انگیزه : وقتی به شدت عاشق زنی شود از یک قطب تضاد ( سر ) به قطب دیگر تضاد ( دل ) می افتد . وقتی به دلش گوش میکند به یک انسان تبدیل می شود و می فهمد که آسیب پذیر است و قادر می شود از مرزهای شناخته شده دنیای منطقی بیرون بیاید .
جدول مشخصات :
خدا : آپولو ، خدای خورشید
رده : پسر محبوب
نقش آرک تایپی : هدف گذارنده ی موفق
افراد مهم : شخص مهمی در ارتباط با خود ندارد ؛ برادر و خواهرش : آرتمیس و هرمس .
تیپ های یونگ : معمولاً برون گرا ، متفکر ، دارای حس ششم .
زمان : آینده
مشکلات روانشناختی : فاصله ی عاطفی ، غرور و نخوت و زبان زهرآگین .
قدرت ها : قابلیت هدف گذاری و رسیدن به آن . ادراک و ستایش از شفافیت و وضوح اشکال .

نوشته های اخیر
نمایش 17 دیدگاه
 • پاسخ

  I just like the valuable info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at again here frequently.
  I am relatively sure I’ll be told many new stuff proper here!
  Best of luck for the following!

 • پاسخ

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due
  to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 • https://thuongmotor.webflow.io
  پاسخ

  I am not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this
  information for my mission.
  Homepage: https://thuongmotor.webflow.io/posts/5-mon-do-choi-xe-mo-to-duoc-cac-biker-yeu-thich-nhat

 • TVSurf Reviews
  پاسخ

  Hi there, just became alert to your weblog through Google, and located that it is really informative.
  I’m gonna be careful for brussels. I’ll be grateful
  if you happen to proceed this in future. Many people will likely be benefited out of
  your writing. Cheers!

 • seo training kit discount
  پاسخ

  Tһe participating artists are Akhilesh, Akkitham Narayanan, Аrijoy Bhattacharya, Arunkumar HG, Bratin Khan, Chhotu Lal, Dharmendгa Rathore, Dileep Kumar Sharma, Enas
  M Ј, Gagan Vij, Gopal Տwami Khetanchi, Jayasri Burman, Kazi Nasir, Manish Pusһkale, Manu Parekh, NS Rana, Paramjit
  Singh, Pгithvi Soni, Puja Bahri, Radhakrisһnan K. Matt Cаrter can be a full-time super affiliate marketer from
  Sydney, Ꭺustralia, who’s been making plenty of
  cash thrօugh marketing physical products online. Three уeаrs later, while attending a Gant
  sales meeting, Michael was unimpressed with all the advertising agency presentation.

 • Перейти
  پاسخ

  Hello.This post was extremely remarkable, particularly because I was browsing
  for thoughts on this matter last Thursday.

 • پاسخ

  We wish to thank you yet again for the wonderful ideas you offered
  Jeremy when preparing her own post-graduate research plus, most importantly, pertaining to providing all the ideas in one blog post.
  Provided that we had known of your web page a year ago, we might have been rescued from the pointless measures we were choosing.
  Thank you very much.

 • http://banglarjonata.com/?p=19787
  پاسخ

  Very nice article. I definitely appreciate this website.
  Stick with it!

 • Mountain Sky CBD Review
  پاسخ

  When someone writes an paragraph he/she maintains the
  image of a user in his/her brain that how a user can know it.
  So that’s why this paragraph is outstdanding. Thanks!

 • cat hat
  پاسخ

  Glad to be one of many visitors on this awful website :
  D.

 • InvisiBeats
  پاسخ

  It’s an awesome paragraph in support of all the internet users; they will take benefit from
  it I am sure.

 • Ciri-Ciri Wasir Dan Pengobatannya
  پاسخ

  There’s definately a lot to find out about this issue.

  I llike all tthe points you’ve made.

 • Ultra Fast Pure Keto Boost Reviews
  پاسخ

  Hello very nice website!! Guy .. Beautiful ..
  Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds
  additionally?I am happy to find numerous useful info here within the
  post, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

 • Superior Flux Reviews
  پاسخ

  I liked as much as you will obtain performed proper here.
  The cartoon is tasteful, your authored subject matter stylish.
  however, you command get bought an nervousness over that
  you want be delivering the following. sick no doubt come more in the past again since
  precisely the similar nearly very steadily within case you
  defend this increase.

 • پاسخ

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog
  that’s both equally educative and interesting,
  and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I came across this during my search for something relating to this.

 • helmet bandung
  پاسخ

  Hello colleagues, good article and nice argumednts commented at this place, I am rewally enjoying by these.

 • 스포츠티비
  پاسخ

  스포츠중계, 스포츠티비, 실시간스포츠중계 태풍티비입니다.스코어게임, 플래시스코어의 진수 태풍티비와
  실시간스포츠중계를 즐겨보세요. 스포츠실시간 중계는 태풍티비!

یک نظر بدهید

13 + دوازده =

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید