مشاور و روانشناس

کارگاه های آموزشی در حوزه های روانشناسی و روانشناسی تحلیلی، به تناوب برگزار می گردد. کارگاه هایی چون، تیپ شناسی مایرز بریگز، عقده ی مادر، روانشناسی تحلیلی، اسطوره ی زنان و کارگاه هایی تخصصی از این دست. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت دوره های آموزشی سایت مراجعه کنید

دوستانی که در شهرستان و یا خارج از کشور حضور دارند، می توانند از امکان مشاوره ی تلفنی بهره مند گردند.برای اطلاعات بیشتر به برگه ی مشاوره ی تلفنی رجوع کنید. این شیوه از مشاوره تنها برای عزیزانی میسر خواهد بود که امکان مراجعه ی حضوری به مرکز مشاوره برایشان فراهم نیست. در صورت امکان ، حتما به صورت حضوری به روانشناس مراجعه کنید

جهت امر مشاوره می توانید به یکی از مراکز مشاوره ی ذکر شده در برگه ی مشاوره ی با من، مراجعه کنید. در خصوص درمان اختلالات روانی و روان درمانی به سبک مکتب یونگ ، می توانیم خدمات ارزنده ای به شما ارائه دهیم. همچنین در زمینه ی خودشناسی ، خویشتن شناسی ، رشد شخصی و دستیابی به رسالت شخصی خود، می توانید از خدمات مشاوره ای ما بهره مند گردید