تجدید نظر

تجدید نظر

به عنوان یک دختر و زن وقتی که سن اتان به بالای چهل رسید و مجرد باقی ماندید، می توانید در نحوه ی انتخاب خود تجدید نظر کنید در واقع از این به بعد انتخاب های شما شامل استثنائات هم خواهد شد همان مواردی که گوشزد می کنیم، مثلا مرد برای ازدواج بهتر است در ... Read More »

فکری برون گرا

فکری برون گرا

تیپ‌های فکری برون‌گرا (ENTJ) و (ESTJ) هم برای ESTJها و هم ENTJها فکری بودن، کارکرد اصلی است و هر دو برون‌گرا هستند. ESTJها کارکرد معین خود را درون‌ریزی می‌کنند که این حسی است و ENTJ کارکرد معین خود یعنی شمی بودن را درون‌ریزی می‌نمایند. کاربرد برای رضایت شغلی تیپ‌های فکری برون‌گرا باید عهده‌دار امور باشند. ... Read More »

احساس خوب

احساس خوب

توصیه وارن بافت دومین مرد ثروتمند جهان به افراد جوان: شادترین مردم کسانی نیستند که لزوما بهترین چیزها را داشته باشند، بلکه افرادی هستند که قدر امکاناتی را که دارند می دانند. از وام های بانکی دوری کنید و روی خودتان سرمایه گذاری کنید و همواره به یاد داشته باشید که: «پول انسان ها را ... Read More »

رشد تیپ

رشد تیپ

آنچه ما آن را رشد خوب تیپ می‌نامیم به شما امکان می‌دهد از حداکثر توانمندی های طبیعی خود استفاده نمایید، به شما امکان می‌دهد که تصمیمات بهتری بگیرید و کاری می‌کند که تحت تأثیر نقاط ضعف درونی خود تباه نشوید. گرچه با بزرگ شدن تغییر می‌کنیم، تیپ‌های شخصیتی ما تغییر نمی‌کند و کارکرد اصلی و ... Read More »

نشانه‌های رشد تیپ MBTI

نشانه‌های رشد تیپ MBTI

  رشد حسی به طور کلی اشخاصی که ترجیح حسی خود را رشد می دهند بیشتر به لحظه اکنون توجه دارند و مسایل را روز به روز بررسی می‌کنند. نگر‌ش‌های جدید ممکن است شامل موارد زیر شود: – آگاهی بیشتر درباره شکل، صدا، بو، مزه و احساس – توجه بیشتر به ارقام و آمار و ... Read More »

فرآیند جذب

فرآیند جذب

یک زن در ابتدا جذب می شه و بعد ، جذب می کنه … ولی مردها اول جذب می کنند و بعد می ترسن که مبادا در برابر این جذب کردن ، تعهدی داشته باشن ! خوب ؛ این یک تفاوت بارز بینِ این دو جنسه ! مردها دنیا رو راحت تر می خوان … ... Read More »

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه مایرز بریگز

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه مایرز بریگز

کارگاه آموزشی ۴ ساعته ی خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه مایرز بریگز MBTI نظریه ی تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه ی مایرز بریگز برگرفته شده از نظریه تیپ های شخصیتی ۸ گانه ی یونگ ، روانشناس شهیر سوئیسی می باشد Read More »

رویاها و انگاره ها

رویاها و انگاره ها

انسان در جستجوی هویت خویشتن باید اعتراف کنم که علی رغم آشفتگی های موجود در روح مردمان این عصر ، هرگاه توجه بیماران یا شنوندگان خود را به رویا، به عنوان یک منبع اطلاعاتی جلب می کنم، به سهولت رفع شبهه ی آنان را در می یابم . Read More »

برون گرا،شمّی،احساسی،داوری کننده (مشاغل)

برون گرا،شمّی،احساسی،داوری کننده (مشاغل)

ENFJ   زین پس به بررسی هر یک از تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه مایرز بریگز خواهیم پرداخت برون گرا،شمّی،احساسی،داوری کننده «متخصصان روابط عمومی» به عنوان یک EFNJ رضایت شغلی یعنی انجام دادن کارهایی که : Read More »

Scroll To Top