آنیما

آنیما

آنیما : بخش زنانه ی وجود انسان باعث می شه که ظرافت در شما رشد قابل توجهی داشته باشه بی توجه به جزئیات و در عین حال توجه کامل به آن کلی نگری در پی کنش نیست فقط به دنبال سکون است دنیایش تاریکی است انفعال در پذیرش کامل است مفعول است در پی ساختن نیست ... Read More »

من کی ام؟

من کی ام؟

فردیت یعنی اینکه براتون مهم نباشه که دیگران در موردتون چه فکری می کنن خودتون باشید و خودتون و به این خود یا من وجودی افتخار کنید که البته این افتخار باید ناشی از خودشناسی باشه اینکه آدم بفهمه که کیه وقتی که این رو فهمید، اونوقته که می تونه بگه : من منم و ... Read More »

ازدواج

ازدواج

قبل از ازدواج، توی دوران آشنایی حتما در مورد سکس از هم سوال کنید اینکه سردمزاج هستید یا گرم مزاج هات هستید یا کولد یا معمولی به شدت مهمه هیچ وقت یه هات نباید با یه سرد مزاج ازدواج کنه هیچ وقت Read More »

دکتر گلشنی

دکتر گلشنی

دغدغه های استاد فلسفه مقاله نوشتن خوب است، ولی وسیله است نه هدف مصاحبه با دکتر گلشنی به نظر شما تعریف نخبگی چیست و آیا میشود به همه کسانی که در کنکور رتبه می آورند، نخبه گفت؟ نخبه کسی است که نکات مهم را زود و سریع درک میکند و وقتی با یکسری از مسائل ... Read More »

انکار مرگ

انکار مرگ

از میان‌سالی به بعد، آن‌کس نیک می‌زید که مرگ را همگام حیات حس کند. چون در لحظه اسرارآمیز میانه عمر، منحنی حیات قوسی نزولی را طی می‌کند، و مرگ می‌زاید. نیمه دوم عمر صعود، گشایش، افزایش، و بارآوری نیست، بلکه مرگ است، چون انتها جز آن نیست. نفی سرانجام زندگی همان انکار پذیرش پایان آن ... Read More »

شوک روانی

شوک روانی

روحیه ی نابجای نخوت ،جنون ،پریشان خاطری، بی اخلاقی تبهکارانه و خشک اندیشی اصول پرستانه؛ گزاف های آرمانی که تنها به کار آن می آید که یکجا به خورد انسان توده ای امروز داده شود .انسان نو درنتیجه ی وقوف به این واقعیات، تردید در همه ی آرمان های گذشته و حال، و بدبینی نسبت ... Read More »

روز پزیدون

روز پزیدون

امروز روز پزیدون است روز عشق و محبت روز عواطف سرشار روز تکانه روز محبت بی دریغ و روز دریا و اقیانوس اسب که حیوان نجیبی است، در این روز به دیدار ما آمده است بی واسطه و بدون پیش فرض، پزیدون را می پذیریم و باور می کنیم باشد که در روان ما به ... Read More »

خیانت

خیانت

خیانت چگونه اتفاق می افتد ؟ نحوه اتفاق افتادن خیانت در زن و مرد تفاوت های اساسی با یکدیگر دارد. مردها به گونه خاصی دچار خیانت می شوند و زن ها به دلایل خاص دیگری به این سمت کشیده می شوند. چیزی که مشخص است این است که خیانت در برگیرنده مجموعه عوامل روانشناختی ، ... Read More »

Scroll To Top